Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY QUẢNG BÌNH
Số 119 Trương Pháp, phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
ĐT: (+84)2323 811 666
Fax: (+84)2323 811 789
Website: holidayquangbinh.muongthanh.com
Email: salesgroup@quangbinh.muongthanh.vnTOP
Facebook chat